TOSMO Consult

TOSMO Consult Consultancy

Organisaties dienen zich steeds te beraden op hun strategische posities om hun succes te kunnen continueren. Dit kan leiden tot veranderingen in de organisatievorm maar kan tevens inhouden dat er van medewerkers andere vaardigheden of kennis gevraagd wordt. Het initiëren en begeleiden van deze trajecten behoort tot de werkzaamheden waarin wij veel ervaring hebben opgedaan.
Advisering op het brede terrein van personeel en organisaties. Concreet betekent dit dat er advisering kan plaatsvinden op alle gebieden zoals beoordelingssystemen, functiewaardering, beloningssystemen maar ook het doorlichten van (delen) van de organisatie.

Webdesign last work
Web design lorem ipsum

TOSMO Consult Interim management

Iedere organisatie kent momenten waarin sprake kan zijn van een tijdelijke onderbezetting. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om de afdeling P&O tijdelijk met een extra kwaliteitsimpuls te versterken. Dan kan het gewenst zijn om tijdelijk een ervaren interim manager in te huren. Aan dergelijke vraag kunnen wij voldoen omdat onze ervaren interim managers voor hun taak berekend zijn. Zij hebben toegevoegde waarde voor uw organisatie.

TOSMO Consult Recruitment

Werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Omdat werving en selectie een belangrijk item is verlenen wij ondersteuning bij procedures. De procedure begint bij het helder formuleren van de ontstane vacature en eindigt pas als de nieuwe medewerker een arbeidsovereenkomst heeft getekend. Tevens verzorgen wij het opstellen van het introductietraject van de nieuwe medewerker.

Webdesign last work
Web design lorem ipsum

TOSMO Consult Abonnement

Organisaties kunnen ook een abonnement afsluiten voor P&O dienstverlening. Hierbij wordt de mogelijkheid geschapen om deskundigheid of capaciteit in te kopen. De P&O’er zal in de regel bij de organisatie ter plekke zijn werkzaamheden verrichten. Dit product kan een oplossing zijn voor organisaties die geen afdeling P&O hebben of organisaties die op specifiek onderdeel ( bijv. strategisch Personeelsmanagement) deskundigheid wensen in te kopen zodat continuīteit van P&O werkzaamheden gewaarborgd is. Klanten kunnen op basis van een of meerdere dagdelen per week/ per maand of per jaar capaciteit of deskundigheid inkopen.